Logo
en
Gallery
Interesting
Activities
Tracks
הוראות בטיחות

לקוח/ה יקר/ה, הטרקטורון אינו צעצוע ועלול להיות מסוכן מאוד כאשר נעשה בו שימוש לא זהיר, על כן;

חובה לציית להוראות הבטיחות!!                                                                                            

לידיעתך, שימוש שלא בהתאם להוראות הבטיחות, עלול לגרום לפציעות חמורות ואף למוות!

1)      חגורת בטיחות חובה לאורך כל הטיול!

2)      הנסיעה מתבצעת בטור אחד בלבד, כאשר המדריך הוא שמוביל את הטור,  אין עקיפות או נסיעה במקביל!

3)      יש לבחור את אותו נתיב שבו נוסע המדריך, הוא הבטוח ביותר.

4)      מסלולי הנסיעה הם מסלולים מסומנים ומשתמשים בהם מטיילים נוספים, כגון: הולכי רגל, רוכבי אופניים, רכבי שטח, שימו לב: אנחנו לא לבד!!

5)      יש לשמור מרחק של 10 מטר בין טרקטורון לטרקטורון אחר בטור.    זכור: בבלימה פתאומית הטרקטורון מחליק!

6)      חל איסור מוחלט לפתוח מרחקים גדולים בין טרקטורון לטרקטורון, במטרה להאיץ.          

שים לב: נהג משתולל, יורד מיידית מהטרקטורון!!! (ראה סעיף 15)                                                  

7)      במידה והראות לקויה כתוצאה מאבק, יש להאט ואף לעצור עד לראות טובה יותר.  הכלל הוא; "לא רואים – לא נוהגים"

8)      מהירות הנסיעה בטרקטורון, לא תעלה על 40 קמ"ש!

9)      החלפת נהגים תתאפשר רק באישור המדריך!

10)  כל אדם הנוהג בטרקטורון, חייב להיות בעל רשיון נהיגה בתוקף.

11)  במידה והנהג מרגיש כי הוא מאבד שליטה, יש לפעול בצורה הבאה: 

יש להוריד מיידית את הרגל מדוושת הגז וללחוץ על דוושת הבלם.                                                              

12)  במידה ומשתתף איבד את שאר הקבוצה, עליו לעצור בצד הדרך ולהמתין.  בשום אופן, אין להמשיך לבד על מנת לנסות ולאתר את הקבוצה!!! 

13)  זהירות יתירה יש לנקוט בסיבובים! לעולם אין להגיע במהירות גבוהה לסיבוב!   אין ללחוץ גז בסיבוב – סכנת התהפכות! ראה הוזהרת!!!

14)  חל איסור מוחלט "לזרוק תחת", לנסוע "בזיג-זג", או כל פעולה אחרת אשר מסכנת את הנוסעים או מטיילים אחרים ואת הטרקטורון.

15)  על הנוהג בכלי להיות מרוכז אך ורק בדרך ובנסיעה. חל איסור על שימוש בטלפון/מצלמה או כל דבר שעשוי להסיח את הדעת. כמו כן, אסור לעשן על גבי הטרקטורון!!!

16)  נוסע אשר לא יישמע להוראות הבטיחות ולהוראות המדריך, יורד מיידית מהטרקטורון ובמקרה זה כספו לא יושב לו!!!

17)  רכיבה על גבי טרקטורון אסורה לנשים בהריון או לחולים בכל מחלה שיש חשש כי הרכיבה תגדיל את הסיכונים הרגילים של החולה, לרבות מחלות לב, גב, אפילפסיה, נרקולפסיה וכיוצא באלו!

18)  ידוע לי כי הטרקטורונים מבוטחים בביטוח חובה בלבד  לכיסוי פגיעות גוף.  אין ביטוח מקיף לטרקטורונים, (עבור תאונות), הן כנגד צד ג' והן בין טרקטורון למשנהו,  על כן, במידה ואגרום נזק לטרקטורון עקב השימוש בו, אני מתחייב לשלם את מלוא הנזק ל"טרקטורוני גוש- עציון" בגבול ההשתתפות העצמית; עד 2500$ -אלפיים וחמש מאות דולר- ארה"ב.